top of page
TOP

MØDEREFERAT

ROBON LILLE.png

MØDEREFERAT

 

Foreningen Ocean Generalforsamling

Dato:                15.3.2024

Tidspunkt:        18:00

Sted:                Ocean Saloon – Amerikakajen 2100 København Ø

Følgende dagsorden var fremsendt til medlemmerne

  1. Valg af Forsamlings ordføre

  2. Formandens beretning

  3. Kasserens beretning /Årets 2023 resultat

  4. Fastlæggelse af årskontingenter 2024

  5. Valg af bestyrelsesmedlem

  6. Indkommende forslag til generalforsamlingen

Formanden bød velkommen, og konstaterede at indkaldelsen var sket i henholdt til foreningen vedtægter, og at samtlige tilstedeværende medlemmer var valgberettigede medlemmer.

 

Dagsordnen punkt 1. Det blev enstemmigt vedtaget at Peter skulle gennemføre generalforsamlingens som ordføre. Peter takkede for valget, og bad formanden om at afgive sin beretning.

 

Dagsordnen Punkt 2 Formandens beretning. Problemer med Søfartsstyrelsen / Københavns Havn blev forklaret i detaljer. Hovedproblematikken var at SFS var af den opfattelse at foreningen drev erhvervs sejlads. Deres begrundelse var baseret på ”oplevelser ” på foreningen hjemmeside. Der blev afhold møder i SFS i Korsør, som endte med et besøg ombord. Under besøget blev det igen klargjort at Foreningen drev en forening i henhold til den vedtægter, og at Ocean Saloon kun sejles af medlemmer for medlemmer. SFS gjorde det endvidere klart at de ikke ville blande sig i foreningen økonomi, da dette vatr uden for deres kompetence. Kort tid derefter blev det skriftelig bekræftet at alt var som det skulle være, og at Ocean Saloon kunne fortsætte sin forenings aktiviteter.

Derefter gik turen til By og Havn, som havde lænet sig op ad SFS og deres beslutning. Også fra By og Havn blev samtlige indskrænkelser ophævet.

 

Formanden bemærkede at denne situation kostede ca. 6 uger hvor Foreningen ikke kunne sejle med medlemmer, og gjorde opmærksom på at foreningens regler om sejlads med medlemmer skulle overholdes 100%.

 

Ocean Saloon ville væk. I forbindelse med stormen Pia og speciel den efterfølgende storm, blev 7 ud af 8 forhøjninger revet i stykker. Og OS havde lagt sig med agter til kajen. Takke være By og Havn samt naboer og frivillige – herunder også medlemmer, blev OS bragt på plads igen. Skaden der opstod, vil blive dækket af forsikringen, og vi skal derfor på land i den 3. juni i Gilleleje. Også tak til alle dem der var så hjælpsom

 

Formanden afsluttede sin beretning med at takke de mange frivillige der havde udført et fantastisk stykke arbejde, som var grunden til at Foreningens skib var i en så perfekt tilstand.

 

Der var ingen spørgemål til formandens beretning, og den blev enstemmig vedtaget af generalforsamlingens

 

Dagsordnen Punkt 3. Kasserens beretning /årets resultat. Kasseren henviste til formandens beretning om manglende 6 uger i højsæsonen samt en meget regnfuld juli, som bevirkede at de forventedes sejladser ikke fandt sted.  Omsætningen faldt derfor til 435.692 og de samlede udgifter var på 450.924 hvilket bevirkede derfor et tab på 15.232. Underskuddet kan afdækkes af overskuddet fra det tidligere år 2023, hvor foreningen kunne præsentere et overskud på 124.092.

 

En stærk stigende udgift position er strømforbrug. Og kasseren opfordrede til at være mere sparsom i hensyn til forbrug af strøm.

 

Fremadrettet for året 2024, ser det positivt ud, og med bookninger i alene i Maj er næsten alle faste udgifter for året afdækket, dertil kommer at der er ca. 2.000 diesel i tanken.

 

Der var ingen spørgemål til kasserens beretning, og den blev enstemmig vedtaget af generalforsamlingens

 

Dagsordnen Punkt 4. Fastlæggelse af årskontingentets 2024. Bestyrelsen forslog at medlemsbetaling sikke skulle ændres, men forblive som i 2023. Generalforsamlingen vedtog det enstemmig

 

Dagsordnen Punkt 5 Valg af Bestyrelsen. Fra Forsamlingen blev genvalg foreslået. Bestyrelsen ønskede dog at udvide bestyrelsen med yderlige 1 person, og foreslog Jesper, som har deltaget i mange sejladsers og vedligeholdelse at indtræde i bestyrelsen.

 

Forslaget og genvalg blev overdraget til forsamlingen som vedtog den enstemmigt.

 

Dagsordnen Punkt 6. Indkommende forslag til. Der var ingen indkommende forslag.

 

Dagsordnen Punkt 7 Andet.  Klaus spurte hvor stor strømregningen var. Kasseren svarede at den var på ca. 32.000 om året.

 

Lise spurte om der var planlagt flere af de såkaldte blandede medlemsture i 2024. Bestyrelsen kunne svare at det var der, og at den første vil finde sted den 17.5.2024, men at det krævede et minimum antal deltager.

 

Da der ikke var flere spørgsmål. Erklærede formanden Generalforsamlingen for afsluttet kl, 19:00 og takkede for fremmødet. Den efterfælgende uofficielle del af generalforsamlingens sluttede kl. 22:00

 

Mødereferatet vil blive tilgængelig for medlemmer og også at se på foreningen hjemmeside.

 

 

Underskrevet af Bestyrelsen

AMERIKAKAJ

SPISESTUE / MØDELOKALE

MARTIM PICKNICK 

STROLLDÆK BAGBORD

LANDGANGSBRO 

LANDGANGSBRO

GÆSTEKABINE 

ADTERDÆK  VINTER

AGTERDÆK

M/Y OCEAN SALOON

ROBON LILLE.png
bottom of page