top of page
MARITIM HOME.png
RETUR

315° NE -  SPONSORSHIP & DONATIONER

Den Almennyttig forening Ocean har søgt Skattestyrelsen om godkendelse til at modtage donationer i henhold til Ligningslovens §8A. Ansøgningen er bekræftet som modtaget, og vil blive behandlet af Skattestyrelsen.  Vi har kontakt til Skattestyrelsen, og er bekendt med de udfordringer der måtte være,vi er dog af den mening at det vil lykkedes, specielt med hjælp fra foreningens venner og medlemmer.

 

Selv om der ydes meget frivilligt arbejde om bord, søger foreningen på lige fod med andre almennyttige foreninger om sponsorater og donationer til hjælp med at opretholde de formål som foreningen har fastsat i dens vedtægter.

 

Reglerne er i Danmark for Donationer er fastsat i Ligningsloven §8A. Se mere om reglerne samt spørgsmål og svar her

Overordnet skal det nævnes at et Sponsorat er best beregnet for Virksomheder og Donation for private. Dette gælder også de bestående skattefordele. der er forbundet hermed

For private er hovedreglen at der kan opnået skattemæssige fradrag forbindele med donationer. Maximumgrænsen er 17.700,00 for 2023 per person (cpr-nummer.)

 

PRIMÆRT FOR VIRKSOMHEDER
PRIMÆRT FOR PRIVATE
ROBON LILLE.png
© Copyright

20.8.22 Øresund

bottom of page