top of page
MARITIM HOME.png
RETUR

LIGNINGSLOVENS §8A DONATIONER

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner mv., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Det er modtageren (foreningen) der er forpligtet til at indberette donationer til skattestyrelsen, hvorefter fradraget automatisk vil blive påført den endelige årsopgørelse.

Betingelse for at blive godkendt.

1. 300 kontingentbetalende medlemmer.


Det er et krav, at foreningen har minimum 300 kontingentbetalende medlemmer (hvert år).  Kontingentindtægterne skal have en sådan størrelse, at de samlede kontingentindtægter dækker foreningens normalt forekommende udgifter til administration.

 

2. 100 gavegivere der har givet mindst 200,00 kr.


Organisationen skal kunne dokumentere, at den årligt har minimum 100 gavegivere. Den enkelte gavegiver skal i løbet af året have givet mindst 200 kr. til organisationen. Bemærk, at det ikke behøver at være 200 kr. i én donation, men kan være fx 50 kr. fordelt på fire donationer. 

 

3. Årlig indtægt eller formue på min. 150.000,00 kr.


Organisationens årlige bruttoindtægt eller formue (egenkapitalen) skal være over 150.000,00 kr.

PRIMÆRT FOR VIRKSOMHEDER
PRIMÆRT FOR PRIVATE
ROBON LILLE.png

I

SPØRGSMÅL & SVAR:

1. Hvad sker der hvis det forlanger antal af donationer ikke kommer op på 101?

     Vi formoder ikke det vil blive noget problem, men hvis det skulle indtræffe, vil fradraget først blive gældende i kommen får.

2. Hvad er den direkte besparelse i skat?

    Det specielle fradrag ved gaver (donation) Er 26%.,Så hvis du giver 100,00 kr. spare du 26,00 i skat. Hvis  donationen er det maximale beløb       på 17.700 kr. spare du  ca. 4.600 kr.

3. Er der moms på donationer

     Nej donationer er momsfrit.

4. Jeg har allerede doneret til en anden forening - kan jeg fortsat donere til foreningen Ocean?

      Du kan donere  (med fradragsfordele) til andre, men med et max på 17.700 kr, ilat.

5. Kan jeg forlange modydelser?

    Nej så er definitionen "gave" bortfaldet

6. Får jeg en kvittering for min donation?

    Ja naturligvis - men du kan også tage et screenshot af formularen.

ROBON LILLE.png

20.8.22 Øresund

bottom of page